1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Šachtiniai šuliniai už 2015 m. II pusmetį

2015 metų antrame pusmetyje Utenos visuomenės sveikatos centras organizavo 9 šachtinių šulinių vandens, kurį vartoja nėščiosios ir (ar) kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, tyrimus nitritų ir nitratų kiekiui nustatyti. 1-ame šachtinio šulinio, esančio sodininkų bendrijoje ,,Dobilas", vandenyje nitratų tyrimo rezultatai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų ribinių verčių. Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vykdant Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtintą Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programą, bus atliekama ir kitų 36 šachtinių šulinių, esančių Užpaliuose, Nečioniškio, Vijeikių ir Mockėnų kaimuose, vandens kokybės stebėsena. Šių šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimų rezultatai bus skelbiami savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt

Dėl vidutinio geriamojo vandens suvartojimo Utenos rajono savivaldybėje

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu, informuojame, kad Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,64 m3. Skaičiavimus atliko UAB „Utenos vandenys".

Patvirtintas Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014–2023 m.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtino Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2014-2023 m. (toliau – Planas). Planui buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Informacija, kaip plane sprendžiami aplinkos apsaugos klausimai

Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2023 m. - tai strateginis dokumentas, kuriame nurodyti Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2023 m., kiekybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys, Plano įgyvendinimo priemonės, kuriomis siekiama įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane ir Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane nustatytas užduotis.

Read more...

Lietuvoje pradeda veikti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema

taraNuo 2016 m. vasario 1 d. Lietuvoje pradėjo veikti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema. Grąžinus užstato sistemos ženklu pažymėtas pakuotes, atgausite 10 euro centų užstatą. Pakuotės turi būti tuščios, išlaikiusios pradinę formą, etiketės nepažeistos su aiškiai matomu brūkšniniu kodu.
Su informacija apie užstato sistemą, kokias pakuotes ir kur galite grąžinti galima susipažinti VšĮ "Užstato sistemos administratorius" internetinėje svetainėje http://grazintiverta.lt

Priimamos gamtosauginių projektų paraiškos

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2016 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomeninės jaunimo organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr AĮ – 720 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AĮ – 298, 2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. AĮ-116 ir 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1134 redakcija).

Read more...

Pristatytas atliekų tvarkymo plano 2014–2023 m. projektas

IMG 4068Sausio 20 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo pristatytas Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2023 m. projektas. Projekto rengėjai – Vilniaus Gedimino technikos universiteto specialistai: Aplinkos apsaugos katedros docentas Aplinkos apsaugos instituto direktorius Raimondas Grubliauskas, prof. dr. Saulius Vasarevičius, doc. dr. Aušra Zigmontienė, dr. Kristina Bazienė.
Projektą Utenos rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Zitai Ringelevičienei, miesto seniūnui Valentinui Vaitoniui, UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojui Rimantui Kaušylai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus bei kitų skyrių specialistams pristatė dr. Kristina Bazienė.

Read more...

Akcija „Kalėdų eglutė – namų šilumai“

IMGP3283Trijų Karalių dieną, sausio 6-ąją uteniškiai buvo kviečiami nupuoštas eglutes ir jų šakas atnešti į Utenio aikštę, kurioje vyko tradicinė akcija „Sudie, žaliaskare Kalėdų eglute...". Gyventojai, kurie dar turi namuose žaliaskares, kviečiami nupuoštas eglutes iki sausio 7 d. 9 val. palikti arčiau savo namų: daugiabučiuose gyvenantys uteniškiai – šalia mišrių atliekų konteinerių, o privačiuose namuose – suguldyti prie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Kalėdines eglutes ir jų šakas surinks UAB „Utenos komunalininkas" ir kaip ekologinį kurą priduos UAB „Utenos šilumos tinklai".

Paskaičiuota, kiek surinkta kompostuojamų atliekų

2015 m. birželio 16 d. – lapkričio 26 d. Utenos miesto individualių namų kvartaluose nemokamai buvo surenkamos kompostuojamos atliekos: žolė, lapai, vaisių, daržovių likučiai ir kitos augalinės kilmės atliekos.

Read more...

Pirmasis ledas – netvirtas ir pavojingas

pries lipdami ant ledo

 Pastarųjų dienų klimato sąlygos verčia susirūpinti saugumu ant vandens telkinių. Statistika rodo, kad per tris pastaruosius metus apskrityje nuskendo 49 žmonės. Anykščių rajone per šiuos metus nuskendo 6 žmonės, Ignalinos rajone – 8, Molėtų rajone – 18, Utenos rajone – 8, Zarasų rajone – 7, Visagino savivaldybėje – 2 žmonės. Didesnė dalis nelaimių įvyksta vasarą poilsio ir pramogų metu, tačiau patirtis rodo, kad nemažai žūčių įvyksta ir šaltuoju metų laiku formuojantis ar tirpstat ledui. Pastarieji faktai verčia susimąstyti apie tai.

Pastarosiomis dienomis Lietuvoje po didesnių šalčių ledu apsitraukė tiek mažyčiai ežerėliai, tiek kiti didesni vandens tvenkiniai, tačiau upės dar vis atviros. Sustingęs ant didžiųjų ežerų ledas vos kelių centimetro storio. Be to, dar daugelyje vietų jis dar uždengtas sniegu, todėl nematyti nei jo storio, nei spalvos. Toks ledas tampa dar klastingesnis ir pavojingesnis. Tokiu metu kasmet į pavojų patenka ar net žūsta poledinės žūklės mėgėjai ar vaikai, norintys pačiuožinėti ant ledo.

Read more...

Dėl gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo

2015 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintos Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, kurios nustato šunų, kačių, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo reikalavimus ir registravimo tvarką. Dėl šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema ir paženklinto gyvūno augintinio registravimo gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.

Read more...

Dauniškio ežere dėmesio sulaukusias gulbes reikia stebėti

therUtenos gyvūnų globos draugija pastarosiomis dienomis sulaukia nemažai skambučių dėl Dauniškio ežere žiemojančių gulbių – nerimą žmonėms kelia tupintys, nejudantys paukščiai, kurie gali būti įšalę ežere.
Gyventojus norime nuraminti – sparnuočių, kuriems žiemą reikalinga žmonių pagalba, visoje šalyje pasitaiko nedaug – prišalti lede gresia rimtai sužeistiems paukščiams. Paprastai tokie paukščiai plaka sparnais bandydami atsiplėšti nuo ledo, dėl to sparnai dažnai tampa kruvini. Kitas požymis – sparnai nuleisti, nes jau įšalę.

Read more...

Naujas teisinės informacijos portalas www.teisingumas.lt

200x100-teiseLietuvos Respublikos Teisingumo ministerija vykdo projektą „Visuomenės teisinis švietimas", kurio metu skatinamas teisinės informacijos portalo žinomumas. Naujame portale www.teisingumas.lt. galima rasti informaciją, kaip apginti savo teises įvairiose gyvenimiškose situacijose, su kuriomis gyventojai susiduria itin dažnai.

 

Joomla templates by a4joomla