1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

SKELBIAMAS FINANSUOJAMŲ GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 277 "Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo skyrimo" buvo skirtas finansavimas iš Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, 24 gamtosauginiams projektams.

FINANSUOJAMŲ GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS >>>

Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. balandžio 15 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Galimos finansuoti prevencinės priemonės:
- repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
- plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
- medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;

Read more...

Kad aplinkos tvarkymas nevirstų viską naikinančiu gaisru

17358909 1847221305490673 1458428398397673669 oUtenos rajono ugniagesiai su nerimu laukia pavasarinių orų sausojo periodo, kurio metu paprastai prasideda pernykštės sausos žolės gaisrai. Paprastai tokie gaisrai kyla kuomet gyventojai imasi įvairios ūkinės veiklos savo ūkiuose.
Vis dar pasitaiko atvejų, kai sausą pernykštę žolę žemių savininkai ar naudotojai uždega tyčia, manydami, kad žalia žolė nudegusiuose pievų plotuose greičiau sudygs, o vasaros metu ją bus lengviau nušienauti. Tačiau žmonės nesusimąsto, kad liepsna per degančią sausą žolę plinta labai greitai ir ją suvaldyti paprastai būna labai sunku. Tokiu būdu pievoje įsismarkavusios liepsnos pasiekia žmonių sodybas, taip sunaikindamos jose esančius pastatus bei kitą turtą. Kartais pasitaiko atvejų, kai tokiuose gaisruose žūsta ir patys gaisrą sukėlę, ar jį gesinti bandę žmonės.

Read more...

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

logo2017 m. kovo 28 d. Utenos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Read more...

Dėl mėginių iš šachtinių šulinių

2016 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracija ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas pasirašė viešojo pirkimo ,,Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugos" sutartį Nr. S3-28 dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 metų programos vykdymo. Aplinkos monitoringo tyrimams atlikti skiriamos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų lėšos.
Atkreipiame dėmesį, kad kitą savaitę bus imami mėginiai iš šachtinių šulinių.

Įspėjame: vandens telkinių ledas jau nesaugus!

stopLietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad mažuose tvenkiniuose, į kuriuos įteka upeliai, ledas jau yra nesaugus. Upeliai, kurių vandens temperatūra yra 1–5 laipsniai šilumos, prinešė į tvenkinius šiltesnio vandens, todėl jų ledas tirpsta ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios. Ežeruose jau matomi pirmieji tirpimo požymiai, upių įtekėjimo ir ištekėjimo zonos išplatėjusios. Ties virš ledo kyšančiomis žolėmis ledas suplonėjęs ir skylėtas. Šiose vietose jis itin nesaugus.

Dėl paukščių gripo prevencijos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, jog grįžtantys laukiniai paukščiai į Lietuvą kartu atnešė ir LABAI PATOGENIŠKĄ PAUKŠČIŲ GRIPĄ. Pirmasis šios ligos atvejis 2017 m. vasario 27 d. nustatytas Kauno mieste, Nemune, rastoms nugaišusioms 6 gulbėms nebylėms.

Primename, kad pagal parengtą ir 2015 m. balandžio 29 d. patvirtintą Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos VMVT viršininko – valstybinio veterinarijos inspektoriaus įsakymą „Dėl paukščių gripo prevencijos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje", Utenos rajono paukščių laikytojams yra nurodyta:

Read more...

Informacija apie Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimą

Informacija apie Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos Gelžbetonis", Aukštaičių g. 8, LT- 28216 Utena; tel. +370 389 69666, mob. 8 614 59869, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Utenos r. sav. Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Utenos r. sav., Kuktiškių sen., Kuktiškių kaimas, Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017-02-15, Nr. (28.5)-A4-1688).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Utenos Gelžbetonis", Aukštaičių g. 8, LT- 28216 Utena; Tel. +370 389 69666, mob. 8 614 59869, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Read more...

Utenos rajono maudyklų vandens kokybės stebėsena

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-554, Utenos rajono savivaldybėje bus stebimos maudyklos: Alaušo ežero (Sudeikiai), Dauniškio ežero (Aušros g., Utena), Utenos tvenkinio (Klovinių maudykla – Vestuvių g., Utena), Tauragno ežero (Tauragnai). Šių maudyklų vandens kokybės tyrimai bus atliekami kas dvi savaites, o stebėsenos rezultatai skelbiami informacinėje sistemoje ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS AIVIKS).
Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymo metu kitose Utenos mieste esančiose maudyklose (Dauniškio ežeras (Sudeikių g.), Vyžuonėlio ež. (Ežero g.), Vyžuonėlio ež. (Molėtų g.) kas dvi savaites, o Utenos rajono seniūnijose du kartus per maudymosi sezoną (vasaros pradžioje ir vasaros pabaigoje) taip pat bus atliekami vandens kokybės tyrimai.

Read more...

Kviečiame įsigyti kalendorių-grafikų

Utenos rajono savivaldybės administracija, siekdama mažinti aplinkos taršą atliekomis, kiekvieną metų ketvirtį organizuoja pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų apvažiavimo būdu Utenos mieste ir Utenos rajone surinkimą, kurio grafikas yra paskelbtas savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt rubrikoje ,,Aplinkos apsauga/Atliekų tvarkymas/Didelių gabaritų atliekų surinkimas".

Taip pat informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija įsigijo 1500 vnt. kalendorių, kuriuose yra minėtų atliekų surinkimo grafikas. Grafike taip pat yra pažymėtos dienos, kuriomis bus vežamos pakuotės atliekos iš individualių pakuočių konteinerių (geltonos spalvos) Utenos mieste ir Utenos rajono seniūnijose, stiklo atliekos iš individualių pakuočių konteinerių (žalios spalvos) Utenos mieste. Norintys sužinoti atliekų surinkimo grafiką ir įsigyti 2017 m. kalendorių, gali kreiptis į Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių 220, 221 kab., Utenio a. 4.
Kalendorių-grafikų skaičius ribotas.

PERSPĖJIMAS APIE PAVOJINGĄ METEOROLOGINĮ REIŠKINĮ – VĖJĄ

Sausio 11-os rytą pradedant pajūriu stiprės pietų vėjo gūsiai iki 15–18 m/s. Dieną daugiausia vakariniuose rajonuose vėjo gūsiais bus 15–18 m/s, pajūryje sustiprės iki 20–22 m/s. Naktį iš sausio 11-os į 12-ą pietų, pietvakarių vėjas toliau stiprės, gūsiai daug kur bus 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s.

Metų pradžioje – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarka

Nuo sausio 1 d. uteniškiai už atliekų tvarkymą mokės dvinariu tarifu. Atliekų tvarkymo mokestį sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Pastoviąją mokės visi nekilnojamojo turto (NT) savininkai. Kintamosios bus galima nemokėti, jeigu žmogus deklaruos, kad tam tikrą laiką nesinaudoja NT.
Pateikiame lentelę su konkrečiais įmokų dydžiais (kainos nurodytos be PVM) >>>

Lentelėje aprašytų įkainių paaiškinimas gyvenamosios paskirties objektų savininkams:
-naudojant kolektyvinius konteinerius. Privačių namų gyventojams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,26 Eur/žmogui; daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 1,26 Eur/žmogui; garažams – 0,17 ir 0,18 Eur už garažą; sodams – 0,25 ir 0,28 Eur;
-naudojant individualius konteinerius. Privatiems namams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,06 Eur (120 l faktinis konteinerio ištuštinimas), 2,13 Eur (240 l faktinis konteinerio ištuštinimas); daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 8,88 Eur už 1 m3 faktinį konteinerio ištuštinimą (priklausomai nuo pasirinkto konteinerio dydžio); garažai: 0,17 Eur už garažą, 120 ir 240 l konteinerių išvežimo kainos tokios pat, 1100 l – 13,72 Eur; sodams: 0,25 Eur/sodui, o už konteinerių – analogiškai, t. y. priklausomai nuo talpos.
Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamosios dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to, kokį atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Read more...

Joomla templates by a4joomla