1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Metų pradžioje – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarka

Nuo sausio 1 d. uteniškiai už atliekų tvarkymą mokės dvinariu tarifu. Atliekų tvarkymo mokestį sudarys pastovioji ir kintamoji dalis. Pastoviąją mokės visi nekilnojamojo turto (NT) savininkai. Kintamosios bus galima nemokėti, jeigu žmogus deklaruos, kad tam tikrą laiką nesinaudoja NT.
Pateikiame lentelę su konkrečiais įmokų dydžiais (kainos nurodytos be PVM) >>>

Lentelėje aprašytų įkainių paaiškinimas gyvenamosios paskirties objektų savininkams:
-naudojant kolektyvinius konteinerius. Privačių namų gyventojams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,26 Eur/žmogui; daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 1,26 Eur/žmogui; garažams – 0,17 ir 0,18 Eur už garažą; sodams – 0,25 ir 0,28 Eur;
-naudojant individualius konteinerius. Privatiems namams: pastovioji dalis – 2,72 Eur/namui, kintamoji – 1,06 Eur (120 l faktinis konteinerio ištuštinimas), 2,13 Eur (240 l faktinis konteinerio ištuštinimas); daugiabučių gyventojams – atitinkamai 2,25 Eur/butui ir 8,88 Eur už 1 m3 faktinį konteinerio ištuštinimą (priklausomai nuo pasirinkto konteinerio dydžio); garažai: 0,17 Eur už garažą, 120 ir 240 l konteinerių išvežimo kainos tokios pat, 1100 l – 13,72 Eur; sodams: 0,25 Eur/sodui, o už konteinerių – analogiškai, t. y. priklausomai nuo talpos.
Skirtingoms Nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, priklausomai nuo paskirties, taikomi skirtingo dydžio pastovios ir kintamosios dalies dydžiai. Kintamosios įmokos dydis priklauso nuo to, kokį atliekų išmetimo būdą NT savininkas pasirenka, ar naudojasi bendro naudojimo konteineriais, ar turi individualų tik tam objektui priskirtą konteinerį ir moka nuo faktiškai išvežto atliekų tūrio.

Read more...

Didelių gabaritų atliekų surinkimas

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra sudarytas pavojingų, didelių gabaritų atliekų ir kitų antrinių žaliavų surinkimo apvažiavimo būdu grafikas. Grafike pažymėta kuriomis dienomis Utenos rajono seniūnijose ir Utenos mieste bus vežamos pakuotės atliekos iš individualių pakuočių konteinerių ir stiklo atliekos iš individualių pakuočių konteinerių Utenos mieste. Atliekų surinkimo grafiką rasite savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt rubrikoje ,,Aplinkos apsauga/Atliekų tvarkymas/Didelių gabaritų atliekų surinkimas".

Primename, kad Utenos raj. veikia atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė, esanti Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaime, Utenos raj., (tel. 8 389 69 001) bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, esanti Rašės g. 4, Utenoje (tel. 8 670 94 517, išeiginėmis – 8 389 63 809), kuriose iš gyventojų nemokamai surenkamos:

▪ pakuotės atliekos (stiklinės, popierinės ir kartono, plastikinės, metalinės ir kt.) ir kitos antrinės žaliavos, susidariusios buityje;

▪ elektros ir elektroninės įrangos atliekos;

▪ didelių gabaritų atliekos: buitinė technika, baldai, lengvųjų automobilių, motociklų ir dviračių padangos ir kt.;

▪ pavojingos atliekos: liuminescencinės lempos , akumuliatoriai, panaudoti tepalai, galvaniniai elementai ir kt.

Prieš pristatant savo transportu atliekas į šias aikšteles rekomenduojame kreiptis nurodytais telefono numeriais. Atkreipiame dėmesį, kad šios atliekos turi būti nesumaišytos su mišriomis komunalinėmis atliekomis.

 

BUITYJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO UTENOS MIESTE IR RAJONE GRAFIKAI  2018 m. >>>

 

GAMTOSAUGINIŲ PROJEKTŲ ATASKAITOS

15304607 1807809609431843 5896893052229759204 o2016 m. gruodžio 9 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė ir pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė išklausė 2016 m. gamtosauginių projektų rengėjų ataskaitas.Finansavimą gavo 26 paraiškų rengėjai, gamtosauginiams projektams rengti iš rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 5000 Eur. Paraiškas finansavimui gauti teikę biudžetinių įstaigų, asociacijų, viešųjų įstaigų, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų, visuomeninės jaunimo organizacijų atstovai pristatė rengtas veiklas,projektus, vertino vieni kitus ir diskutavo.

Daugiau nuotraukų >>>

Utenos nuotekų dumblo tvarkymas: planai ir perspektyvos

Viena opiausių problemų, su kuria susiduria UAB "Utenos vandenys", yra nuotekų dumblo tvarkymas. Kasmet Utenos miesto nuotekų valykloje susidaro apie 10-15 tūkst. tonų dumblo. Šiuo metu Utenos nuotekų valykloje susidaręs nuotekų dumblas yra sutankinamas, išpūdomas ir nusausinamas. Nusausintas nuotekų dumblas yra sandėliuojamas valyklos teritorijoje, esančioje atviroje dumblo sandėliavimo aikštelėje. Toks dumblo tvarkymo būdas yra netinkamas, nes pritrūkus vietos dumblo sandėliavimui, gali tekti laikinai sustabdyti dumblo apdorojimo įrenginių darbą, kol bus išspręstas dumblo sandėliavimo klausimas. Bendrovės darbuotojai priversti ieškoti ūkininkų, sutinkančių panaudoti dumblą savo laukams tręšti.

Read more...

Informacija gyventojams dėl naudotų padangų surinkimo

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad naudotas padangas Utenos rajono gyventojai gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Rašės g. 4, Utenoje, (toliau – atliekų surinkimo aikštelė) arba į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos rajone (prie Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno). Taip pat naudotos padangos nemokamai surenkamos apvažiavimo būdu pagal skelbiamą grafiką. Siekdama išvežti susikaupusias panaudotas padangas ir jų atliekas iš atliekų surinkimo aikštelės, Utenos rajono savivaldybės administracija teikė paraišką finansavimui gauti dėl šių atliekų transportavimo. Skyrus finansavimą, Utenos rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas pasirašė dotacijos teikimo sutartį. Dotacijos sutarties skirtomis lėšomis UAB ,,Utenos komunalininkas" transportavo padangų atliekų naudotojams 85,88 t padangų atliekų.

Read more...

Utenos rajono savivaldybė – pakuočių sektoriaus lyderė

IMG 4041Pirmą kartą Lietuvoje buvo surengtas konkursas „PAKUOČIŲ SEKTORIAUS LYDERIAI 2016". Jo rengėjai –VšĮ pakuočių tvarkymo organizacija. Konkurso tikslas – viešinti gerąją patirtį, skatinti inovatyviai, kūrybiškai ir atsakingai pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje veikiančias verslo įmones, įstaigas, vertinti geriausius pasiekimus ir išskirtinę veiklą. Konkurse dalyvavo pakuočių gamintojai, savivaldybės ir regioniniai atliekų tvarkymo centrai. atliekų tvarkytojai bei kt.
Utenos rajono savivaldybė taip pat dalyvavo konkurse. Dalyvavo ir neapsiriko: spalio pabaigoje komisija, įvertinusi konkurso dalyvių sprendimų naudą aplinkai, inovatyvumą, kūrybiškumą, pritaikomumą, kompleksiškumą, efektyvumą ir kiekybinius bei kokybinius rezultatus, išrinko nugalėtojus ir pirmą vietą už iniciatyvą, paskatinusią gyventojus rūšiuoti, skyrė Utenos rajono savivaldybei bei pripažino Savivaldybę pakuočių sektoriaus lydere.

Read more...

Atliekamas aplinkos oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio, gyvosios gamtos ir triukšmo monitoringas

mob lab2016 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracija ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos institutas pasirašė viešojo pirkimo ,,Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugos" sutartį Nr. S3-28 dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 metų programos (toliau – Aplinkos monitoringo programa) vykdymo. Aplinkos monitoringo tyrimams atlikti skiriamos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų lėšos.
Aplinkos monitoringo programos vykdymo metu 2016 m. atliekami aplinkos oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio, gyvosios gamtos ir triukšmo monitoringas. Paviršinio vandens telkinių monitoringo vykdymo metu stebima 5-ių paviršinių vandens telkinių (Šventosios žemiau Užpalių, Vyžuonos upės žiotyse su Krašuonos upe, Rašės upės žemiau paviršinių nuotekų išleidimo vietos, Viešos upės Ąžuolijos botaninio-zoologinio draustinio centre, Politiškių ežero) būklė. Paviršinio vandens monitoringo atlikimo metu tik III ketvirtį visuose vandens telkiniuose, išskyrus Rašės upę, buvo fiksuojami nedideli biocheminio deguonies sunaudojimo koncentracijos viršijimai ir permanganatinio indekso viršijimas Viešos upės vandenyje.

Read more...

Kompostuojamos atliekos bus išvežamos tik iki lapkričio 24 d.

Utenos miesto individualių namų gyventojai per eilę metų įprato, kad nuo vasaros pradžios iki vėlyvo rudens po sodų, namų aplinkos tvarkymo susidariusias kompostuojamas atliekas gali atiduoti išvežti UAB „Utenos komunalininkas". Nors didelė dalis uteniškių turbūt dar prieš užsningant baigė lauko darbus, nespėjusieji to padaryti turėtų suskubti – „Utenos komunalininkas" žaliąsias atliekas rinks tik iki š. m. lapkričio 24 d. pagal skelbiamą grafiką. Iš Ąžuolijos kvartalo kompostuojamos atliekos šiemet paskutinį kartą bus išvežtos lapkričio 22 d. (antradienį), iš Senamiesčio, Grybelių, Joneliškio kvartalų – lapkričio 23 d. (trečiadienį), o iš Vyturių kvartalo, Eglyno, Žemdirbių gatvių – lapkričio 24 d. (ketvirtadienį). Pasibaigus šiam terminui, gyventojai prašomi maišų su augalinės kilmės atliekomis prie gatvių nebepalikti.
Primename, kad kompostuojamas atliekas gyventojai gali išvežti ir patys – jos priimamos aikštelėje prie Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno (Mockėnų k., Utenos r.).

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2016 m. lapkričio 15 d. Utenos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:

• Elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
• Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
• Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir oro filtrų atliekos;

Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:

• Automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos;
• Automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos;
• Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.

Read more...

Lapkričio mėnesį bus renkamos pavojingos ir stambių gabaritų atliekos

Primename, kad Utenos mieste ir rajone lapkričio mėnesį apvažiavimo būdu bus renkamos pavojingos atliekos. Tai galvaniniai elementai, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, panaudoti tepalai ir kt. Taipogi bus renkamos didelių gabaritų atliekos ­ baldai, buitinė technika. Lapkričio 9 d. - prie J. Basanavičiaus gatvės esančioje pietinėje miesto dalyje, lapkričio 10 d. – prie J. Basanavičiaus gatvės esančioje šiaurinėje miesto dalyje. Gyventojai gali palikti nereikalingus daiktus daugiabučių namų kvartaluose įrengtose konteinerinėse atliekų surinkimo aikštelėse, o individualių namų kvartaluose –prie gatvės.

Dėl minėtų atliekų surinkimo Utenos rajono seniūnijose gyventojai turi kreiptis į savo seniūniją telefono numeriais, kuriuos galite rasti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skyrius ,,Aplinkos apsauga", poskyris ,,Atliekų tvarkymas", skyrelis ,,Didelių gabaritų atliekų surinkimas"). Svetainėje rasite buityje susidarančių atliekų surinkimo Utenos rajone grafikus. Atkreipiame dėmesį, kad anksčiau minėtas atliekas gyventojai gali atvežti į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelę, esančią Mockėnų k., Utenos rajone prie Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ar didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Rašės g. 4, Utenoje. Prieš pristatant savo transportu atliekas į šias aikšteles siūlome kreiptis nurodytais telefono numeriais: darbo dienomis – tel. 8 670 94 517, išeiginėmis – 8 389 63809.

Dviračių žygis – prieš neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai

14435145 1775680155978122 3125813601718932762 oRugsėjo 22 d. į Utenio aikštę, prie Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato rinkosi nemažas būrys uteniškių, pasibalnojusių dviračius. Būryje – ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus miesto gyventojai, ir mamos su mažais vaikais. Visi jie atsiliepė į Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kvietimą dalyvauti dviračių žygyje, skirtame Tarptautinei dienai be automobilio paminėti. Dviračių žygis – tai vienas iš Europos judriajai savaitei skirtų renginių.
Dviratininkus Utenio aikštėje pasveikino ir į kelionę išlydėjo Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius ir Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė. Vidmantas Valinčius visiems linkėjo sėkmingo važiavimo, geros nuotaikos, dėkojo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojams už iniciatyvą rengti dviračių žygį, skatinantį tausoti gamtą ir rinktis mažiau orą teršiantį visuomeninį transportą.

Read more...

Rugsėjo 22-oji – Diena be automobilio

Diena be auto 2016Kaip jau buvo rašyta, rugsėjo 16–22 dienomis Utenoje vyksta Europos judriajai savaitei skirti renginiai. Europos judriosios savaitės metu organizuojamų renginių tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, raginti gyventojus rinktis mažiau orą teršiantį visuomeninį transportą, dviračius, keliauti pėsčiomis.
Viena svarbiausia Europos judriosios savaitės dienų – rugsėjo 22-oji, Diena be automobilio. Ją organizuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius. Šiandien skyriaus specialistai nuo ankstyvo ryto prie Savivaldybės administracijos pastato sutiktiems praeiviams ir į darbą skubantiems Savivaldybės administracijos darbuotojams dalino skrajutes, atšvaitus.

Read more...

Joomla templates by a4joomla