1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsena

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-1009, pradedamos rengti Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo 2016 – 2017 metų stebėsenos ataskaitos:
- Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, įtraukiant Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
- Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita.
Ataskaitos bus rengiamos nuo 2017 m. lapkričio 2 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d.
Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ataskaitų rengėjas – Teritorijų planavimo ir statybos skyrius.
Informuojame, kad visuomenė pasiūlymus dėl Bendrųjų planų sprendinių tobulinimo gali pateikti raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2017 m. gruodžio 1 d., adresu Utenio a. 4, 28503 Utena.
Išsamesnė informacija tel.: 8 (389) 64030, 64058, 63990, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Bendrojo naudojimo objektų administravimo skyrimo ( keitimo) procedūros

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės vykdomoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Bendrojo naudojimo objektų administratorius skiriamas penkeriems metams. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, pradedama LR civilinio kodekso 4.84 str. 3 d. numatyta procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareiškia pageidavimą spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna šio namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam namui pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Visais atvejais savininkų dauguma turi teisę pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas >>>

Joomla templates by a4joomla