Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektas

Published on Thursday, 12 January 2017 15:21

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-353 "Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, įgyvendinant želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektą, patvirtinimo" nusprendė patvirtinti Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą. Programos projektas buvo papildytas po 2016 m. rugsėjo 28 d. vykusio Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos viešo svarstymo šiais punktais: 1. Skelbimai bus skelbiami seniūnaitijų skelbimų lentose 2. Projektų rengimo metu projekto organizatoriai, rengėjai ir gyventojai vietoje aptars numatomus sprendinius.