1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projekto aptarimas

Rases upes slenis2017 m. gruodžio 22 d. 14 val. kviečiame į Želdynų teritorijų (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo projekto viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena) salėje III aukšte. Rašės parko formavimo projektas bus pristatomas 14.00 val., o Vyžuonaičio parko – 15.00 val. Esamą būklę ir koncepciją pristatys projektų rengėjas- UAB „Želdynai" .
Projektas vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .

Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektas

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-353 "Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, įgyvendinant želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektą, patvirtinimo" nusprendė patvirtinti Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą. Programos projektas buvo papildytas po 2016 m. rugsėjo 28 d. vykusio Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos viešo svarstymo šiais punktais: 1. Skelbimai bus skelbiami seniūnaitijų skelbimų lentose 2. Projektų rengimo metu projekto organizatoriai, rengėjai ir gyventojai vietoje aptars numatomus sprendinius.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rrašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste

image0022016 m. rugsėjo 28 d. 17 val. kviečiame į Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime (įgyvendinant želdynų teritorijos – Vyžuonaičio ir Rašės parkų formavimą ir ekologinės būklės gerinimą) programos viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena ) salėje III aukšte.

Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" ir įgyvendinti želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste.

Read more...

Joomla templates by a4joomla