3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybės trišalės tarybos posėdis 2016-10-26

0362016 m. spalio 26 d. administracijoje vyko Utenos rajono savivaldybės trišalės tarybos posėdis. Pirmininkaujant merui Alvydui Katinui, buvo aptarti Utenos rajonui ir gyventojams aktualūs klausimai. Posėdyje dalyvavo LPSK Utenos rajono centro pirmininkė Laimutė Taleikienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Ūdras ir Algirdas Žukas, UAB "Utenos gelžbetonis" vadovas Albinas Kazanavičius, LDF Utenos apskrities skyriaus pirmininkas Vilhelmas Čekuolis, LPSK Utenos rajono policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Norkūnas. Trišalės tarybos posėdyje buvo svarstomi smulkaus ir vidutinio verslo Utenos rajone rėmimo, mokesčių lengvatų Utenos rajono savivaldybėje klausimai. Priimtas sprendimas teikti Utenos rajono savivaldybės tarybai pasiūlymą dėl verslo liudijimų mokesčių lengvatų, aptartos Trišalės tarybos Kultūros komiteto funkcijos.

Utenos rajono savivaldybės meras pasveikino Dauniškio gimnazijos bendruomenę su 45-tuoju jubiliejumi

ut dauKiekvienais metais, spalio pabaigoje Utenos Dauniškio gimnazijos bendruomenė nuotaikingai švenčia mokyklos gimtadienį. Šiemet mokykla pažymi 45–ajį jubiliejų. Visą jubiliejinę savaitę gimnazijoje lankosi buvę mokiniai. Spalio 25 d. į gimnaziją atvyko buvę mokytojai, gimnazijos draugai ir bičiuliai, kurie bendravo su gimnazistais, vedė sėkmės pamokas, džiaugėsi švente. Sėkmės pamokas moksleiviams vedė ir su švente Dauniškio gimnazijos bendruomenę pasveikino Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, buvę mokytojai, mokinių tėvai, poetai.

Renginio nuotraukos >>>

Pasitarimas dėl energetinio efektyvumo projektų

0042016 m. spalio 25 dieną Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Būsto energijos taupymo agentūros vadovas Valius Serbenta. Beta vadovas pristatė Utenos rajono savivaldybės vadovams energetinio efektyvumo projektų programų naujoves ir užsienio valstybių patirtį pritaikant žemų temperatūrų šilumos tiekimą renovuotiems daugiabučiams. Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas domėjosi siūlomų naujovių veikimo principais, funkcijų pasidalijimu, inovatyvių projektų finansavimo teikimo tvarka. Pasitarime dalyvavo administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) specialistė Utenos apskrityje Nijolė Graužinytė. Būsto energijos taupymo agentūros vadovas V. Serbenta, pasidžiaugęs dėl sėkmingai Utenoje vykdomos daugiabučių modernizavimo programos, akcentavo įnovatyvių projektų svarbą, kurių metu specialistai gauna finansinę paramą, ženklią techninę ir ekspertinę pagalbą, įgyja naujų techninių žinių bei praplečia gebėjimų patirtį.

Pasitarimas Prezidentūroje dėl perkeltųjų asmenų integracijos savivaldybėse

prezidentura (1)Š.m. spalio 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė dalyvavo LR Prezidento rūmuose vykusiame pasitarime dėl perkeltųjų asmenų integracijos savivaldybėse. Pasitarime dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, Kėdainių rajono savivaldybės, Panevėžio miesto savivaldybės, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, koordinatoriai. Minėtos savivaldybės pasirinktos dėl miestuose esančių aktyvių Carito, Raudonojo kryžiaus ir Darbo biržos specialistų veiklos. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjai, LDB Kauno teritorinės darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Čaplikienė Eglė, Ruklos pabėgėlių centro vadovas Mikulėnas Robertas, LDB direktorė Ligita Valalytė, Caritas užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorė Radišauskienė Eglė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Pabėgėlių ir migrantų programos vadovė Eglė Samuchovaitė. Pasitarimo dalyviai diskutavo apie perkeltųjų asmenų galimybes integruotis savivaldybėse: išsinuomoti būstą, įsidarbinti, dalyvauti valstybinės kalbos mokymuose, pasinaudoti švietimu, socialinės ir sveikatos apsaugos paslaugomis.

Linksmoji armonika 2016

kapelu afisa

Seminaras „Vartotojams aktualūs energetikos klausimai"

030Spalio 26 dieną Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje (Utenio a. 4, III aukštas) VšĮ „Pro Partners" atstovai organizavo seminarą „Vartotojams aktualūs energetikos klausimai". Seminaro metu uteniškiams pristatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla, funkcijos, kompetencijos sritys, išankstinė skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir kiti klausimai. Vartotojams pateikta informacija apie šilumos paskirstymo reguliavimą, jo teisinius pagrindus, šilumos tiekėjo ir vartotojų teises ir pareigas bei aptarti kiti aktualūs su šilumos paskirstymu susiję klausimai

Skaityti daugiau...

UKC Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblio "Pasagėlė" 25 - mečio šventė

PASAGELEI 25

Žemės mokesčio lengvata ūkininkaujantiems Utenos, Vyžuonų, Leliūnų, Sudeikių, Daugailių seniūnijose 54.2 ir 54.3 verčių zonose

Rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje, tvarkos aprašo patvirtinimo".
54.2 verčių zona apima Utenos seniūnijos Vaikutėnų, Gedimino, Mockėnų, Nemeikščių, Medenių, Joneliškių ir Droničėnų kaimai, Vyžuonų seniūnijos Kauliniškio, Šiaudinių, Atkočiškių, Grybelių, Kaliekių, Vyžuonėlių, Naujasodžio ir Gaspariškių kaimai, Leliūnų seniūnijos Šilinės ir Jasonių kaimai ir Sudeikių seniūnijos Padbuožės ir Sirutėnų kaimai, Avietynės, Juozapavos, Šaltupio, Karveliškio ir Voverynės viensėdžiai.

Skaityti daugiau...

Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai

Informuojame, kad nuo 2016 m. spalio 26 d. yra viešai eksponuojami Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai. Sprendiniai eksponuojami Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus skelbimų lentoje, Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje, savivaldybės interneto svetainėje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Susipažinti su Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais galima Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, Utena) ir plano rengėjo UAB „Elberta" patalpose (Partizanų g. 56-60, Kaunas).

Skaityti daugiau...

Gautos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. A1-509 redakcija), Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie gautas paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2017 m. konkursui.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla